Jesteśmy częścią

Sposób postępowania

Po skierowaniu przez lekarza prowadzącego, Pacjentki przyjmowane są w ośrodkach na pierwszą konsultację.

Na wstępie zbierany jest wywiad na temat postawionej diagnozy i planowanego leczenia - w szczególności rodzaju i planowanej dawki skumulowanej leku oraz ew. radioterapii.

Następnie aby ocenić, czy dana Pacjentka ma szansę na zachowanie płodności, konieczna jest wyjściowa ocena funkcji jajników – tzw. rezerwy jajnikowej. Dokonuje się jej na podstawie pomiaru poziomu hormonu AMH (hormon antymüllerowski). W chwili obecnej można ją wykonać jedynie komercyjnie w licznych pracowniach diagnostycznych, niezależnie od dnia cyklu miesiączkowego.

Kolejny, wiążący krok, to decyzja Pacjentki o podjęciu lub nie podejmowaniu terapii mającej na celu zachowanie płodności.

Pacjentki, które zdecydują się na zachowanie płodnosci, mają do wyboru trzy możliwości terapeutyczne (chyba, że istnieją przeciwwskazania do którejś z metod – zob. niżej).
1. Zamrożenie komórek jajowych (oocytów).
2. Zamrożenie jajnika.
3. Zamrożenie zarodków.