Jesteśmy częścią

Co to znaczy?

Zamrożenie komórek jajowych (oocytów)

Informacje ogólne:

 • Przed pobraniem komórek jajowych konieczne jest przeprowadzenie stymulacji hormonalnej dojrzewania pęcherzyków jajnikowych (takiej jak ta przed zapłodnieniem in vitro), co trwa ok. 3 tygodnie. Następnie pobiera się w znieczuleniu miejscowym pod kontrolą USG oocyty z jajnika.
 • Jest to relatywnie nowa metoda, stosowana przede wszystkim u Pacjentek, które nie chcą poddawać mrożeniu zarodków lub nie posiadają partnera.
 • W porównaniu z mrożeniem zarodków, istnieje mniej danych mówiących o jej skuteczności pod kątem ilości uzyskanych ciąż czy występowania wad wrodzonych u dzieci.
 • Jest stosowana w ramach badania klinicznego (badanie takie jest prowadzone w wybranych ośrodkach).

Współczynnik uzyskiwanych ciąż:

 • Dane na temat liczby uzyskiwanych ciąż oraz żywych urodzeń są obiecujące, choć dostępne w ograniczonej ilości.
 • Większość opublikowanych danych nie wykazuje istotnej różnicy pomiędzy ilością ciąż uzyskanych w wyniku zapłodnienia komórek jajowych pobranych i wykorzystanych od razu, a zamrożonych.
 • ASRM (Assisted Society of Reproductive Medicine) rekomenduje na podstawie dostępnego piśmiennictwa przyjęcie wskaźnika 2-4% żywych urodzeń na jedną komórkę jajową, w zależności od metod mrożenia (Practice Committee of Assisted Society of Reproductive Medicine Essential elements of informed consent for elective oocyte cryopreservation: a Practice Committee opinion).

Ryzyko wystąpienia wad wrodzonych u dzieci:

 • Podsumowanie wyników badań na ponad 900 zamrożonych komórkach jajowych i uzyskanych dzięki nim ciążach, nie wykazało zwiększonej częstotliwości występowania wad wrodzonych w porównaniu z poczęciem sposobem naturalnym.
Zamrożenie jajnika

Informacje ogólne:

 • Jest to metoda polegająca na pobraniu jajnika podczas operacji laparoskopowej, zamrożeniu go, a następnie ponownym wszczepieniu do organizmu (do jamy brzusznej lub w okolicę ramienia) po zakończeniu terapii mogącej upośledzać zdolności rozrodcze. Przeszczepiony jajnik lub jego fragment powinien podjąć z powrotem funkcję hormonalną i rozrodczą.
 • Zazwyczaj polecana jest w przypadkach, kiedy nie można zwlekać z wdrożeniem terapii upośledzającej zdolności rozrodcze, planowana jest operacja z innych wskazań, podczas której można także pobrać jajnik do zamrożenia, oraz u pacjentek przed okresem dojrzewania, u których nie można przeprowadzić stymulacji hormonalnej jajników.
 • Metody tej nie zaleca się u pacjentek powyżej 41 rż., z wykrytą torbielą na jajniku, który miał być poddawany zamrożeniu oraz tych, które przechodziły wcześniej chemioterapię lub mają znacznie upośledzoną funkcję jajników. W niektórych przypadkach chorób nowotworowych istnieje potencjalne ryzyko ponownego przeszczepienia do organizmu komórek nowotworu.

Współczynnik uzyskiwanych ciąż:

 • Jest to metoda eksperymentalna, wobec czego doniesienia o ilości żywych urodzeń są ograniczone.
Zamrożenie zarodków

Informacje ogólne:

 • Metoda ta polega na wykonaniu zapłodnienia in vitro (poprzedzonej stymulacją hormonalną jajników), a następnie zamrożeniu zarodków w celu ich wykorzystania po zakończeniu leczenia.
 • Szanse na urodzenie dziecka zależą od ilości zarodków przeniesionych do macicy w danym cyklu, wieku pacjentki w momencie pobrania oocytów (a nie transferu zarodka), a także współczynnika uzyskiwanych ciąż charakterystycznego dla danego centrum leczenia niepłodności.

Współczynnik uzyskiwanych ciąż:

 • Szansa na urodzenie dziecka po transferze do macicy dwóch zarodków wynosi ok. 15%, niemniej może różnić się w zależności od czynników wymienionych powyżej (Lawrenz B, Jauckus J, Kupka M, Strowitzki T, von Wolff M. Efficacy and safety of ovarian stimulation before chemotherapy in 205 cases).